اطلاعیه 15 - برنامه کنفرانس و زمانبندی ارائه شفاهی مقالات
1398/02/14

 جهت مشاهده برنامه کنفرانس و زمانبندی ارائه شفاهی مقالات ، رو لینک زیر کلیک نموده و فایل را دانلود نمایید.


 نکات :
- چنانچه اشتباهی در فایل رخ داده از طریق ایمیل با دبیرخانه تماس حاصل نمایید.
- فایل ارائه خود را طبق اطلاعیه قبل بفرستید و روز برگزاری حتما به همراه داشته باشید.
- حتی الامکان برنامه سخنرانی خود را به زبان انگلیسی تنظیم نمایید.