اطلاعیه 13-فرآیند تقاضا جهت چاپ مقالات پذیرفته شده در مجلات
1398/02/07

پژوهشگرانی که مقاله آنها پذیرش نهایی گردیده است و ثبت نام خود را نهایی نموده اند جهت چاپ در مجلات طبق مراحل زیر عمل نمایند :

1- لیست مجلات:

1-JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR RESEARCH - ISI/ WOS

2-National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald - ISI/ WOS

3-Journal of Advanced Pharmacy Education and Research [JAPER] – SCOPUS

4- Polish Journal of Management Studies - ISI / scopuse

5- PHILOSOPHY AND COSMOLOGY-FILOSOFIYA I KOSMOLOGIYA - ISI/ WOS

6- Filosofia Theoretica – SCOPUS

7- International Journal of English Linguistics - ISI/ WOS

 

2- ارسال یک ایمیل تقاضای چاپ به شیوه ی زیر به آدرس ایمیل  journal.accept@gmail.com

موضوع ایمیل : تقاضای چاپ در مجلات - از طرف دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

متن ایمیل : نام مجله یا مجلات انتخابی
پیوست ایمیل : نسخه انگلیسی مقاله

نکات :
- جهت تقاضا در مجلات باید در کنفرانس ثبت نام نهایی نموده باشید.

 -مجلات اعلام شده مشمول هزینه می باشند.

 - مجلات علمی تخصصی رایگان متعاقبا اعلام می گردند.

- چنانچه نیاز به ترجمه دارید می توانید از ایمیل زیر تقاضا نمایید . با 20 درصد تخفیف انجام می شود.

translate.tract@gmail.com