اطلاعیه 12 - تمدید تاریخ دریافت مقالات
1398/02/02

به اطلاع کلیه پژوهشگران گرامی میرساند با توجه به استقبال علاقمندان برای ارائه مقاله و درخواست مکرر شما عزیزان از دبیرخانه همایش جهت تمدید مهلت ارسال مقالات، دریافت اصل مقالات تا 4 اردیبهشت ماه تمدید شد.